مشخصات کابلهای آلمینیومی چاپ

در جدول زیر مشخصات کابلهای آلمینیومی را مشاهده می نمایید:

توجه کنید: مقاومت اهمی سیم آلمینیومی 1.64 برابر مشابه مسی میباشد.

برای محاسبه وزن آلمینیوم موجود در هر متر سیم آلومینیومی سطح مقطع سیم را در عدد 0.27 ضرب کنید ، جواب به کیلوگرم است.

برای سیم مسی در عدد 0.89 ضرب کنید.

 

جدول کابل های آلمینیومی

 

جریان مجاز کابلهای آلمینیومی:

جریان کابل آلمینیومی

 


موضوعات مشابه (اضافه بر موضوعات منوی سمت راست)

استانداردهای IEC

تبدیل مقیاس AWG سیم ها به میلیمتر مربع

افت ولتاژ هنگام راه اندازی موتور

روش های کابل کشی

مراحل برقکشی ساختمان

اتصال زمین

مشخصات سیم های افشان(1)

مشخصات سیم های افشان(2)

 

شناخت کابل و انواع آن

کابل های فشار ضعیف و متوسط

نحوه کار با جداول کابل

استاندارد رنگ سیم های کابل

کابرد آلمینیوم در کابل سازی

 

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 16 شهریور 1394 ساعت 19:03