چراغ خیابانی led چاپ 

چراغ های خیابانی 12وات تا 150 وات ال ای دی

 

چراغ خیابانی

چراغ خیابانی

 

قیمت و مشخات خیابانی 12وات الی 120وات (15دیماه)

توان وزن ابعاد تکفروشی
12وات 1.1کیلو 30*9.5 -----
24وات 1.2کیلو 40*14 -----
36وات 2.6کیلو ----- 200.000
50وات 3.2کیلو ----- 270.000
80وات 4.5کیلو ----- 370.0000
120وات 4.5کیلو ----- -----

 

  

چراغ خیابانی ژوپیتر

چراغ خیابانی

 

چراغ خیابانی راکتی

چراغ خیابانی

 

چراغ خیابانی تنیسی

چراغ خیابانی تنیسی

 

قیمتها (15 دیماه)

وات مدل وزن تکفروشی
30وات ژوپیتر وارداتی 0.8 کیلو -----
50وات ژوپیتر وارداتی 1.8الی2 -----
50وات راکتی وارداتی 1.8الی2 -----
60وات ژوپیتر ایرانی 2.6 کیلو 270.000
80وات تنیسی ایرانی 4 کیلو 295.000
50*2وات ژوپیتر وارداتی 3.5الی4 490.000
50*2وات ژوپیتر ایرانی 3.5 کیلو 335.000
50*2وات راکتی وارداتی 3.5الی4 -----
50*2 تنیسی ایرانی 4.5 کیلو 350.000
50*3وات ژوپیتر وارداتی 7 کیلو 630.000
50*3وات ژوپیتر وارداتی 3.5کیلو -----
50*3وات راکتی وارداتی 7 کیلو 640.000
50*3وات تنیسی ایرانی 5.3 440.000
50*4وات ژوپیتر وارداتی --- -----
50*4وات راکتی وارداتی --- -----
50*4وات تنیسی ایرانی 5.6 560.000

  

 

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 23 دی 1398 ساعت 13:55